หนังสือ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติ

หนังสือเล่มนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ปี 2556

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กรุณาจัดพิมพ์ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถซื้อหนังสือได้ในราคาที่ถูกและเผยแพร่ได้อย่างทั่วถึง

หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำปกหน้า ปกหลัง และจัดรูปเล่มใหม่ สามารถสั่งซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬา

โปรแกรมตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ สามารถ download ได้ ที่นี่


งานสอน

ประสบการณ์ในการสอน ดูได้ ที่นี่    ต้องการสอบถาม ส่ง email ได้ที่ iew.a@psu.ac.th หรือ iew.ayaragarnchanakul@gmail.com


ตารางเวลางาน

ภาคการศึกษา 1/2559
8:00-8:50 9:00-9:50 10:00-10:50 11:00-11:50 12:00-12:50 13:00-13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 16:00-16:50 17:00-17:50
Mon - - - - - - - cs345-101 sec.04 (BSc0602)Lab cs345-101 sec.04 (BSc0602)Lab -
Tue cs345-101 sec.04 (BSc2) cs345-101 sec.04 (BSc2) ว่าง ว่าง - cs345-101 sec.01 (BSc0305) cs345-101 sec.01 (BSc0305) cs345-101 sec.01 (BSc0602 Lab) cs345-101 sec.01 (BSc0602 Lab) -
Wed - - - - - - - - - -
Thu - - - - - - - - - -
Fri - - - - - - - - - -


CS345-101 Computer and Application

How to Connect Host

วิธี connect ไปที่ Host ของศูนย์คอมพิวเตอร์และวิชา 345-101 section01 ดูได้ ที่นี่

index.html ที่นี่

Text File Format

รูปแบบแฟ้มข้อมูลและรหัสอักขระ ดูได้ ที่นี่

สามารถดูข้อมูลเลขฐานสิบหกในแฟ้ม ด้วยโปรแกรม dumpfile สามารถ download ได้ ที่นี่

Lab Dreamweaver

เริ่มต้นใช้ Dreamweaver ให้ทำดังนี้

1. กำหนดภาษาไทย เลือกเมนู Edit > Preferences > Fonts > Font Setting > เลือก Thai

2. กำหนดรหัส encoding เลือกเมนู Modify > Page Properties > TitleEncoding ตรง Encoding เลือก Unicode(UTF-8)

3. กำหนดให้มีช่องว่างมากกว่า 1 ช่องว่าง เลือกเมนู Edit > Preferences > General > คลิกให้เป็นเครื่องหมายถูกตรง Allow multiple consecutive spaces

หมายเหตุ กำหนดสีพื้นของ web page เลือกเมนู Modify > Page Properties > Appearance เลือก Text color, Background color, Background image

ดูตัวอย่าง คลิก ที่นี่

วิธีใส่ tag เพื่อดูวิดีโอ คลิก ที่นี่

วิธีใส่ tag เพื่อฟังเพลง คลิก ที่นี่

download Freemake Video Converter ได้ ที่นี่

Lab Word 2010

ตัวอย่าง ข้อความดู ที่นี่

ตัวอย่าง MailMerge เอกสาร download ที่นี่ และ ข้อมูลดู ที่นี่

SCORES

use Microsoft Excell 2010

section 01 student-sec01.xlsx

section 04 student-sec04.xlsxAyaragarnchanakul, Iew
Department of Computer Science
Prince of Songkla University
Hatyai, Songkhla, 90110
Thailand
Room  : CS321
e-mail: iew.a@psu.ac.th หรือ iew.ayaragarnchanakul@gmail.com
Office Phone : 
        call from inside Prince of Songkla University 8597 
        call from outside Prince of Songkla University 074288597
Mobile: 0862985079