ตัวอย่าง picture, video และ music สำหรับ HTML 5

หมายเหตุ ดู source code สำหรับ Google Chrome และ Mozilla Firefox ให้คลิกขวา ตรงที่ว่าง เลือก View page source สำหรับ IE ให้เลือก ดูต้นฉบับ (View Source)

โปสเตอร์หนัง

ดูหนัง คลิกที่ปุ่ม play

เพลง   ต้องการหยุด คลิกที่ปุ่ม pause