แม่ไก่ฟักไข่ใส่ฃวดใกล้ควายที่มีฅนสั่นระฆังไม่ให้งูเลื้อยเข้าจาน เพราะมีฉิ่งแขวนข้างช้างถูกล่ามโซ่ใต้กระเฌอที่แม่หญิงสวมชฎา ถือปฏักนั่งบนฐานชื่อมณโฑปลูกไว้ยามแก่เฒ่า แล้วก็มีเณรเด็กหิ้วเต่ามาในถุงกับทหารโบกธงกลัวหนูแทะใบไม้ที่ห่อปลา แล้วมีขวดน้ำผึ้งเปิด ฝาอยู่บนพานของหมอฟัน โล้สำเภาไปซื้อม้าตัวใหญ่ยักษ์ ขนลงเรือที่มีลิงเต็มศาลาที่ไม่มีฤาษีมาขี่เสือ มีแต่หีบใส่ว่าวจุฬาเต็มขอบอ่างใต้ กรงนกฮูก

        The quick brown fox jumps over the lazy dog.